#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม) | ข่าวดี จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 ละเอียด

by James Johnson

คุณ เป็น บุคคล ชื่นชอบ ข่าว เศรษฐกิจ, ทุกคน ชอบ ฟัง เหล่านี้ ข้อมูล เกี่ยวกับ หัวข้อ การเงิน ในประเทศอื่น ๆ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่ง ตัวเร่ง ทำให้ การเงิน พบกับ ความผันผวนมากมาย … ชอบ โดย ข่าว เหล่านั้น แต่ ไม่ได้ พบ รับ แหล่งข้อมูล ถูกต้อง ถึง เรียน. ที่นี่, หน้า ธุรกิจ ของ เรา จะ แบ่งปัน สำหรับ คุณ พื้นที่, อ่านตอนนี้ เนื้อหา เรา แบ่งปัน ขวา ที่นี่.

#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม) | จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

คุณ รู้สึก อย่างไร กับ ข้อมูล เรา เพิ่ง กล่าวถึง ด้านบน, คุณ ต้องการ พูดคุย ทุกอย่างเกี่ยวกับ เนื้อหา, คุณสามารถ อภิปราย สำหรับ Auth-cosmetic.com ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้ เรา สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือหากคุณมี การสะท้อน โปรด แชร์ ส่ง ถึง เรา ทราบ ยัง คุณ ชอบ เพื่อค้นหา อ่านเข้าใจหัวข้อเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560.

#Read the law to share! Government Procurement and Supplies Act, B.E. 2560, Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, Chapter 1, General Provisions, Section 6, Section 7, Section 8, Section 9, Section 10, Section 11, Section 12, Section 13, Section 14, Section 15 Chapter 2 Participation of the Public Sector and Entrepreneurs in Preventing Corruption, Section 16, Section 17, Section 18, Section 19 Chapter 3 Committee, Part 1 Policy Committee on Public Procurement and Supplies Management, Section 20 Section 21, Section 22, Section 23, Section 24, Section 25, Section 26, Part 2 Commission on Procurement and Supplies Administration, Section 27, Section 28, Section 29, Section 30, Section 31, Part 3 of the Central Price and Registration Committee Entrepreneurs Section 32 Section 33 Section 34 Section 35 Section 36 Section 4 Anti-Corruption Cooperation Committee Section 37 Section 38 Section 39 Section 40 Section 5 Appeal and Complaint Committee Section 41 Section 42 Section 43 Section 44 Section 45 Chapter 4 Organizations supporting government procurement and supplies management Section 46 Section 47 Section 48 Section 49 Section 50 16 Chapter 5 Registration of the operator OAO 16.1 Section 51 16.2 Section 52 16.3 Section 53 17 Chapter 6 Procurement 17.1 Section 54 17.2 Section 55 17.3 Section 56 17.4 Section 57 17.5 Section 58 17.6 Section 59 17.7 Section 60 17.8 Section 61 17.9 Section 62 17.10 Section 63 17.11 Section 64 17.12 Section 65 17.13 Section 66 17.14 Section 67 17.15 Section 68 18 Chapter 7 Consulting work 18.1 Section 69 18.2 Section 70 18.3 Section 71 18.4 Section 72 18.5 Section 73 18.6 Section 74 18.7 Section 75 18.8 Section 76 18.9 Section 77 18.10 Section 78 19 Chapter 8 Design or construction supervision work 19.1 Section 79 19.2 Section 80 19.3 Section 81 19.4 Section 82 19.5 Section 83 19.6 Section 84 19.7 Section 85 19.8 Section 86 19.9 Section 87 19.10 Section 88 19.11 Section 89 19.12 Section 90 19.13 Section 91 19.14 Section 92 20 Chapter 9 Contract 20.1 Section 93 20.2 Section 94 20.3 Section 95 20.4 Section 96 20.5 Section 97 20.6 Section 98 20.7 Section 99 21 Chapter 10 Contract Management and Inspection of Supplies 21.1 Section 100 21.2 Section 101 21.3 Section 102 21.4 Section 103 21.5 Section 104 21.6 Section 105 22 Chapter 11 Assessment of the performance of persons 22.1 Section 106 22.2 Section 107 22.3 Section 108 23 Chapter 12 Leaving Work 23.1 Section 109 23.2 Section 110 23.3 Section 111 24 Chapter 13 Supply Management 24.1 Section 112 24.2 Section 113 25 Chapter 14 Appeal 25.1 Section 114 25.2 Section 115 25.3 Section 116 25.4 Section 117 25.5 Section 118 25.6 Section 119 26 Chapter 15 Penalty provisions 26.1 Section 120 26.2 Section 121 27 Transitional Provisions 27.1 Section 122 27.2 Section 123 27.3 Section 124 27.4 Section 125 27.5 Section 126 27.6 Section 127 27.7 Section 128 27.8 Section 129 27.9 Section 130 27.10 Section 131 27.11 Section 132 Source : ..

#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง .

#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม)

#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม)


>> นอกจากนี้ auth-cosmetic.com ยัง สังเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น MMO การลงทุนและข่าวสารทั่วไปอื่น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลกคุณสามารถอ้างอิง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#อานกฎหมายปนกนฟง #พรบจดซอจดจางและพสดภาครฐ #พศ2560 #ฉบบเตม.

สำเนียงอีสาน,กฎหมายสำเนียงอีสาน,เสียงกฎหมาย,ภาษาอีสาน,กฎหมายภาษาอีสาน,Voiceoflegal,Voice of legal,เสียงกฎหมายไทย,ฟังเสียงกฎหมาย

#อ่านกฎหมายปันกันฟัง! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม)

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

1 comment

You may also like

1 comment

ทัศพร ดํารงศิลป์ 07/02/2022 - 03:46

มีประโยชน์มากครับ

Reply

Leave a Comment