รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ | หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ง่าย

by James Johnson

เพื่อน เป็น บุคคลหนึ่ง หลงใหล ข้อมูล ธุรกิจ, คุณ ชอบ อ่าน เหล่านี้ ข่าว เกี่ยวกับ ข้อมูล ธุรกิจ ในประเทศไทย ผลกระทบ นำไปสู่ ​​ เศรษฐกิจ พบกับ ความผันผวนมากมาย … ชอบ โดย เนื้อหา เหล่านั้น แต่ ยังไม่มี พบ รับ แหล่งข่าว มาตรฐาน ถึง อ่าน. ที่นี่, หน้า การเงิน ของ เรา จะ นำ สำหรับ คุณ สิ่งต่างๆ, ดูเลย หัวข้อ auth-cosmetic.com รวม ขวา ที่นี่.

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ | โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

ทุกคน รู้สึก อย่างไร กับ เนื้อหา เรา เพิ่ง กล่าวถึง ด้านบน, ทุกคน ต้องการ แสดงความคิดเห็น ทุกอย่างเกี่ยวกับ ปัญหา, คุณสามารถ แบ่งปัน สำหรับ Auth-cosmetic.com ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้ เรา สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือหากคุณมี ข้อเสนอแนะ โปรด แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น ถึง เรา ทราบ นอกจาก คุณ ต้องการ เพื่อค้นหา ดูเข้าใจหัวข้อเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต.

Deputy Governor of Phuket visited Phuket Kindergarten to follow up on the preparation of online teaching. At Phuket Kindergarten, Mr. Pichet Panapong, Deputy Governor of Phuket along with Mrs. Supaporn Yukhunton, academician, special education specialist Acting in the position of Phuket Provincial Education Officer, Ms. Praphaipan Youkong Professional Education Academic, Mrs. Bannakamol Thipparat Professional Education Academic and related officials visited educational institutions to follow up on the preparation of online teaching and measures to prevent the spread of the Coronavirus 2019 before the semester starts on July 1, 2020. Both have visited kindergartens. Phuket which is a government school Teaching from early childhood to grade 6, welcomed by Mr. Wilas Prinyaniyom, Director, along with teachers. and clarify guidelines for teaching and learning in the classroom and online system Including surveillance and epidemic prevention measures during the opening of the semester. The overall picture is in good order. The school is in the process of preparing for classrooms and various buildings. to comply with public health measures Which has already been carried out more than 80%, while online teaching has already been carried out. Mr. Wilas Prinyaniyom, director of Phuket Kindergarten, said that the school is now more than 80% ready, which is currently in the process of preparing the place. in order to comply with the measures of the Ministry of Public Health, such as providing alcohol gel to wash hands arrangement of social distance spaces, etc., as part of various teaching courses has been completed and in the process of studying online When class starts, students will be divided into 2 groups. In the case of even numbered numbers, they will come to class on Monday, Wednesday, and Friday. Come to class on Tuesday. Thursday and Saturday Those who do not come to school must study online, which will provide work orders. And there are other measures such as not allowing parents to enter the school. Children who come to school must have a surgical mask or cloth mask. Increased bathroom cleaning An exhibition board was organized to raise awareness of the prevention of COVID-19, etc..

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง .

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


>> นอกจากนี้ auth-cosmetic.com ยัง สังเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น MMO การลงทุนและข่าวสารทั่วไปอื่น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลกคุณสามารถอ้างอิง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: Auth-cosmetic.com

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#รองผวาฯภเกต #เยยมโรงเรยนอนบาลภเกตเพอตดตามการเตรยมความพรอมการจดการเรยนการสอนออนไลน.

[vid_tags]

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

0 comment

You may also like